fredag 9 februari 2018

New single "Astronaut" - out Friday February 16


The first day of the Chinese Lunar New Year is the same day as 
I release my new single Astronaut. Almost like a present 😁🎉 
How are you going to celebrate?? 

***

En av de bästa sakerna jag lärt mig är att de mest värdefulla sakerna i livet ofta är sånt man redan har. Och ibland inser man inte det förrän man förlorat det. För mig har det varit som att flyga iväg tills jag inte känt mig hemma längre, för att förhoppningsvis sen landa igen, precis som en Astronaut. 
Nästa fredag den 16 februari landar min nya singel!

***

One of the best things that I've learned is that the most valuable things in life are often the things you already have. And sometimes you don't realize it until you lose it. For me it has been like flying away until I didn't feel at home anymore, to hopefully to land again, just like an astronaut. 
Next Friday February 16 lands my new single!"
Har rest genom tiden, t
illbaka till första fotografiet
(Have traveled through time, back to the first photo)


Astronaut:
A person who is trained to travel 
into outer space, in a spacecraft